Tapani tunnette

Hyvinvointialuevaalit 23.1.2022
Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Ihminen ja palvelut

Tärkeät arjen palvelut, kuten terveyskeskusten, sosiaalipalvelujen, vanhustenhuollon, kehitysvammahuollon, mielenterveyspalvelujen, hammashuollon ja pelastuspalvelujen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Tuleva aluevaltuusto päättää palveluista, niiden sisällöstä ja kattavuudesta. Uudistuksen tavoite on palvelujen perustason vahvistaminen – ei keskittäminen. Siten erikoislääkärin palvelujakin voidaan antaa nykyistä enemmän paikallisesti. Valtuustossa tarvitaan osaamista ja laajoja kokonaisuuksia hallitsevia ihmisiä.

Suomen Keskustan ratkaisu lähipalveluiden vahvistamiseksi rakentuu kolmesta tekijästä.

 1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
 2. Parempi arki ja työpaikka henkilöstölle.
 3. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon.

Ajattelen, että

 1. Sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa paikallisesti on vahvistettava ja kehitettävä.
 2. Hoitoketjun pitää olla toimiva ensimmäisestä käyntikerrasta lähtien.
 3. Henkilökunnan työhyvinvointi on uudistuksen onnistumisen tae ja siten välttämättömyys.
 4. Hyvä yhteistyö alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa on välttämätön. Palveluseteliä on perusteltua käyttää.
 5. Digitalisaatio ja liikkuvat palvelut antavat mahdollisuuksia saada palveluja yhä lähempää.
 6. Kansalaisten turvallisuus edellyttää lähellä olevia palo- ja pelastustoimen palveluja.

Muista äänestää!

Tapani Tölli 101

Tapani Tölli
Valtiotieteen maisteri

Kokemus sote- ja pelastustoimen asioista

 • kansanedustaja 2003-2019
 • hallinto- ja kuntaministeri 2010-2011
 • hallintovaliokunnan jäsen 2003-2010, pj. 2007-2010
 • sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen 2003-2007
 • perustuslakivaliokunnan jäsen 2007-2010, 2011-2019, vpj. 2015-2019
 • valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston jäsen 2011-2015
 • jäsen useassa sotetyöryhmässä
 • Suomen Kuntaliiton hallituksen 2. vpj. 2013-2021
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen 1993-2003
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsen 2001-2009
 • Suomen Keskustan kunta- ja aluetyöryhmän pj. 2011-2015

Muu työkokemus

 • Aktuaari tullihallituksessa 1977-1984
 • erikoissuunnittelija valtiokonttorissa 1984-1985
 • jaospäällikkö Suomen Työnantajain Keskusliitossa 1985-1990
 • Tyrnävän kunnanjohtaja 1991-2003

Ollaan yhteydessä

Tukiryhmä
0400 517 319 (Marko)
0400 395 004 (Timo)

Tapani Tölli
tapani.o.tolli@gmail.com
050 511 3180

Keskusta