Ihminen on tärkein

Toimintani lähtökohtina ovat kestävät perusarvot sekä Keskustan aatteeseen nojaava käsitys ihmisestä ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Haluan kantaa vastuuta tärkeiksi kokemistani asioista, joita ovat perhearvot, työllisyys, yrittäjyys, turvallisuus ja koulutus sekä heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien aseman parantaminen.

Koti on kaiken alku

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, jonka hyvinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Perheiden asema on valitettavalla tavalla heikentynyt, mikä tuo tullessaan lisää ongelmia, jos nykyisen kehityksen annetaan jatkua. Yhteiskunnan on pystyttävä takaamaan lapsille ja nuorille turvalliset lähtökohdat elämään.

Arvokas ja turvallinen vanhuus

Sivistysyhteiskunnan yksi tuntomerkki on se, miten se pitää huolta vanhemmista ihmisistä. Tavoitteena tulee olla, että jokainen voi elää vanhuutensa turvallisesti. Esimerkiksi eläkkeiden vähimmäistasosta ja hoivapalveluiden toimivuudesta ja ihmisläheisyydestä tulee huolehtia.

Ajankohtaista

Vastakkainasettelusta yhteisymmärrykseen

Hannes Manninen – Tapani Tölli Näkökohtia pääkaupunkikeskeisen Suomen synnystä ja kehityksestä sekä maakuntien ja pääkaupunkiseudun kasvun, työpaikkojen ja verotulojen keskinäisriippuvuudesta sekä alueiden välisten tulonsiirtojen oikeudenmukaisuudesta yhteiseksi hyväksi. TIIVISTELMÄ Helsingin ja maakuntien välistä keskustelua hallitsee vastakkainasettelu. Se on sekä tarpeetonta että hedelmätöntä, sillä niiden välillä on todellisuudessa vahva keskinäisriippuvuus. Helsingin vahva asema ja kasvu perustuvat pääkaupunkiasemaan,

Lue lisää

Kolumni 20.3.2019: ”Kaikella on aikansa”

Julkaistu Forum24:ssä Kirjoitan tätä 19.3. illalla. Ympyrä sulkeutuu. Tasan 16 vuotta sitten 19.3.2003 vahvistettiin silloisten eduskuntavaalien tulos ja minusta tuli kansanedustaja. Tänään aamulla oli tämän vaalikauden viimeinen täysistunto. Jäljellä ovat vielä valtiopäivien päättäjäiset 10.4.2019. Monivaiheinen, rikas, välillä raskas, mutta opettava ajanjakso on takana. Olen kiitollinen monista asioista, monista ihmisistä, monien ihmisten tuesta ja yhteydenpidosta. Joihinkin

Lue lisää

Kolumni 20.2.2019: ”Vaalit tulossa”

Julkaistu Kalevassa Kohta ovat eduskuntavaalit. Ennakkoäänestys alkaa jo kuuden viikon kuluttua. Omalta osaltani vaalit ovat nyt erilaiset, koska en ole enää ehdokkaana. Vaalit ovat kansanvallan ydinasia. Perustuslakimme sanoo. ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Eduskunta on ollut korkeimman vallan haltija vuodesta 1917 lähtien, eikä mikään saa sen asemaa horjuttaa. Päätösvalta ei saa

Lue lisää

Kolumni 17.10.2018: ”Tosiasioiden tunnustaminen”

Julkaistu Kalevassa Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Tätä presidentti J.K. Paasikiven tunnettua lausumaa on moniin tilanteisiin käytetty. Se on edelleenkin ajankohtainen. Tosiasioiden tunnustaminen ja realismi ovat erityisen tärkeitä politiikassa, yhteisten asioiden hoitamisessa ja päätöksenteossa. Usein se näyttää kuitenkin olevan vaikeaa. Vaikeaa on tosiasioiden tunnustaminen myös silloin, jos ei tunne tosiasioita, jotka pitäisi tunnustaa. Valitettavaa

Lue lisää

Kolumni 13.6.2018: ”Perustuslainmukaisuus ei ole mielipideasia”

Julkaistu Kalevassa Viime aikoina on keskusteltu paljon ja kirjavasti perustuslaista, sen tulkinnasta sekä perustuslakivaliokunnan asemasta. Paine ja mielenkiinto perustuslakivaliokunnan työtä kohtaan on ollut mainittava. Perustuslakivaliokunnan päätehtävä on antaa pyydettäessä lausunto lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunnan harjoittama lainsäädännön ennakollinen valvonta on tärkein perustuslainmukaisuuden valvonnan muoto Suomessa. Valiokunnan toiminta yli 100 vuoden aikana on vakauttanut

Lue lisää

Kolumni 27.4.2018: ”Onko meillä malttia vaurastua?”

Julkaistu Forum24:ssä Viime viikkoina on eduskunnassa ja muuallakin keskusteltu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2020, ts. kehyksestä. Keskustelu on ollut osin värikästä ja kärjekästä. Vaalikauden viimeinen vuosi on alkanut ja se alkaa näkyä ilmapiirissä. Talouden näkymät ovat nyt mielenkiintoiset. Erityisesti Pohjois-Suomen talouden kasvunäkymät ovat lupaavat ja monet kansantalouden kasvutekijät ovat täällä. Työpaikkojen määrä on jo nyt

Lue lisää

Lähtökohtinani ovat kestävät perusarvot sekä Keskustan aatteeseen nojaava käsitys ihmisestä ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.