Tölli: Kuntien valtionosuusuudistuksen laskentaperusteet avattava

Tölli: Kuntien valtionosuusuudistuksen laskentaperusteet avattava

Keskustan kunta- ja aluetyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Tölli on jättänyt kirjallisen kysymyksen kuntien valtionosuusuudistuksessa käytettyjen uusien laskentaperusteiden avaamisesta.

Tölli kysyy, onko hallitus avaamassa luonnoksessa käytettyjä laskentakriteerejä tuomalla julki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) laatimia selvityksiä sekä millä perusteella hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunta on tehnyt niihin muutoksia?

Miten hallitus aikoo varmistaa, ettei esitys yhdessä suurten kuntien valtionosuusleikkausten kanssa loukkaa perustuslain suojaa nauttivaa kuntien rahoitusperiaatetta?

Miten hallitus aikoo huolehtia, ettei valtionosuusuudistuksen seurauksena kuntien ja kokonaisten alueiden välinen eriytymiskehitys entisestään syvene?

Töllin mukaan valtiovarainministeriön kuntaosaston julkistama aineisto kertoo erilaisista laskentaperusteista vain euromääräisen lopputuloksen eikä sitä, millä perusteella lopputulokseen on päästy.

Yksityiskohtaisempia perusteluja tarvitaan erityisesti kuntalaisten ikärakenteeseen, sairastavuuteen, verotulotasauksen omavastuuosuuteen, syrjäisyyteen ja työpaikkaomavaraisuuteen liittyvissä uusissa laskentaperusteissa, jotka aiheuttavat voimakkaitakin muutoksia kuntien välillä ja kokonaisilla alueilla.

Tölli muistuttaa, että mikäli hallitus ei avaa uusien laskentaperusteiden sisältöä, on kuntien käytännössä mahdotonta arvioida sekä antaa uudistusesityksestä perusteltuja lausuntoja ja parannusehdotuksia keväällä järjestettävällä lausuntokierroksella.

Tölli vaatii hallitusta huolehtimaan, ettei uudistuksen seurauksena kuntien ja maakunnan kokoisten alueiden välinen eriytymiskehitys syvene.

Alustavan uudistusesityksen ja kuluvalla vaalikaudella toteutettujen valtionosuusleikkausten yhteenlasketut vaikutukset ovat liian monen kunnan kannalta kestämättömiä.

Hän pitää valitettavana, että valtionosuusuudistus on osin kytketty kuntarakenneuudistuksen välineeksi.