Tölli: Ei uusia tehtäviä kunnille

Tölli: Ei uusia tehtäviä kunnille

Keskustan kunta- ja aluetyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Tölli hallituksen budjettiriihelle

Hallituksen on peruttava budjettiriihessään kuntien uudet tehtävät ja kustannuksia aiheuttavat toimet.

Näitä ovat kotihoidon tuen pakkojakaminen, oppivelvollisuuden pidentäminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden hoidon siirtäminen kunnille.

Toteutuessaan ne murentaisivat kuntatalouden pohjaa entisestään sekä syventäisivät kuntien talouden ja tehtävien epätasapainoa.

Kotihoidon tuen pakkojakaminen, oppivelvollisuuden pidentäminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden hoito kunnille lisäisivät kuntatalouden menoja ensi vuonna yli 300 miljoonalla eurolla.

Jo toteutettujen miljardisuuruisten kuntapalvelujen rahoitusleikkausten jatkoksi ensi vuonna leikataan lisää lähes 300 miljoonaa euroa. Tilannetta vaikeuttaa myös ensi vuoden alussa voimaan tuleva valtionosuusuudistus, joka syventää entisestään kuntien välistä eriarvoistumista. Niin ikään työllisyyden heikkeneminen supistaa kuntien verotulokertymää.

Vaikeutuvassa talous- ja työllisyystilanteessa hallituksen on toimittava vastuullisesti. Kunnille ei pidä sälyttää uusia tehtäviä ja velvoitteita, joihin valtiolla eikä kunnilla ole varaa.

Valtiovarainministeriön omien laskelmien mukaan esim. kotihoidon tuen jakaminen lisää mm. valtion työttömyysmenoja ja päivähoidosta aiheutuvia kuntien kustannuksia. Kokonaistaloudelliset vaikutukset on ministeriö arvioinut negatiivisiksi. Oppivelvollisuusiän noston kustannusvaikutuksista ei ole yksimielisyyttä edes hallituksen sisällä.

Kuntapolitiikassa on päästävä eroon kuntapalvelujen rahoitusleikkausten sekä tehtävälisäysten vuosittain jatkuneesta kierteestä. Kuntien tehtävät ja niihin osoitettu rahoitus ovat epätasapainossa. Se on myös ristiriidassa valtion ja kuntien välisen perustuslakiin nojaavan rahoitusperiaatteen kanssa.

Hallituksen on budjettiriihessään korkea aika keskittyä kuntatalouden vakautta edistäviin toimenpiteisiin. Siinä on vielä paljon keskeneräistä työtä. Pääministerin mukaan hallitus on suurissa vaikeuksissa keventää kuntien tehtävien karsintaa lupaamallaan miljardilla eurolla.

Myös tätä taustaa vasten ei ole järkevää rasittaa kuntataloutta uusilla tehtävillä.