Tiedotteet

Tölli ja Lohi torjuvat Sasin ehdottaman perustuslain muutoksen

Perustuslakivaliokunnan entinen puheenjohtaja Kimmo Sasi on EVA:n toimeksiannosta kirjoittanut raportin perustuslain tulkinnoista. Hän ehdottaa, että perustuslain 124 § kumottaisiin. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla. Merkittäviä julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.

Vuoden 2000 perustuslakiuudistus antoi rajat sille, miten lainsäädännöllä voidaan delegoida säädösvaltaa. Tämä on lisännyt kansalaisten oikeusturvaa.

Perustuslain tulkinta ei ole riippuvainen kulloinkin vallassa olevasta puolueesta. Perustuslaki todellakin estää lyhytnäköiset, poliittiseen suhdanteeseen liittyvät valtapyrkimykset. Se on erittäin hyvä asia ja vahvistaa yhteiskuntamme vakautta.

Lue lisää

Tölli ja E. Katainen: Vastakkainasettelulla ei ratkaista Suomen ongelmia

Keskustalaisten kansanedustajien Tapani Töllin ja Elsi Kataisen mielestä tutkijoiden Eero Laesterän ja Timo Aron tänään Yleisradion julkaistavaksi toimittama lista valtionosuuksista riippuvaisista kunnista antaa yksipuolisen sekä vääristyneen kuvan kuntien ja kuntalaisten todellisuudesta.

Tutkijat sivuuttavat kokonaan valtionosuusjärjestelmän perustarkoituksen, jolla turvataan jokaiselle lakisääteiset peruspalvelut asuinpaikasta riippumatta kohtuullisella vero- ja maksurasituksella. Silloin kyse on perustuslailla turvatusta yhdenvertaisuudesta sekä jokaiselle kuuluvista sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista. Valtionosuuksilla ei rahoiteta kuntia, vaan ihmisten tarvitsemia palveluja.

– Siksi sadan valtionosuusriippuvaisen kunnan sijasta pitäisi puhua siellä asuvista noin 415 000 palveluja tarvitsevista ihmisistä. Miksi jotkut haluavat kyseenalaistaa heidän oikeutensa saada lakisääteisiä palveluja? Valtionosuuksien tarve ei katoa mihinkään, vaikka Suomessa olisi vain yksi kunta.

Lue lisää

Tölli: Risikko lupasi lisärahaa monentille, jonka hallitus jo päätti lakkauttaa

Tölli kysyy Risikolta selvennystä budjettipuheisiin.

– Kuntaministeri Paula Risikko (kok) lupasi yrittävänsä saada lisärahoitusta momentille, jonka hallitus jo kevään kehysriihessä päätti lakkauttaa.

Keskustan kansanedustaja ja entinen kuntaministeri Tapani Tölli pyytää kirjallisessa kysymyksessä kuntaministeri Paula Risikolta (kok) selvennystä tämän viimeviikkoisiin budjettipuheisiin. Ministeri lupaili eduskuntakeskustelussa, että hän yrittää saada rahoitusta kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuuskorotukseen.

Hallitus on kuitenkin jo viime kevään kehysriihessä päättänyt lakkauttaa koko harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen. Lakkauttamisesta on jo esitys eduskunnassa ja lakiesitys on valmisteltu kuntaministerin johdolla.

Lue lisää

Tölli: Kuntien tehtävät eivät kevene

Keskustan alue- ja kuntatyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Tölli hallitukselle:

Hallitus lupasi jo vuosi sitten keventää kuntien tehtäväkuormaa miljardilla eurolla.

Hallitus vaihtui, mutta meno ei muutu. Asiat junnaavat paikallaan. Kuntien tehtävien karsiminen on yhä keskeneräisessä vaiheessa.

Kuitenkin koko vaalikauden jatkunut kuntapalvelujen rahoitusleikkausten sekä kuntien tehtävälisäysten kierre jatkuu ensi vuonnakin. Tällä menolla kuntien tehtäväkuorman keventämishankkeesta on tulossa korkeintaan hölmöläisten peitonjatkamista – yhdestä päästä karsitaan ja toisesta lisätään.

Lue lisää

Tölli: Ei uusia tehtäviä kunnille

Keskustan kunta- ja aluetyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Tölli hallituksen budjettiriihelle

Hallituksen on peruttava budjettiriihessään kuntien uudet tehtävät ja kustannuksia aiheuttavat toimet.

Näitä ovat kotihoidon tuen pakkojakaminen, oppivelvollisuuden pidentäminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden hoidon siirtäminen kunnille.

Toteutuessaan ne murentaisivat kuntatalouden pohjaa entisestään sekä syventäisivät kuntien talouden ja tehtävien epätasapainoa.

Kotihoidon tuen pakkojakaminen, oppivelvollisuuden pidentäminen sekä pitkäaikaistyöttömyyden hoito kunnille lisäisivät kuntatalouden menoja ensi vuonna yli 300 miljoonalla eurolla.

Lue lisää