Teemat

Ihminen on tärkein

Toimintani lähtökohtina ovat kestävät perusarvot sekä Keskustan aatteeseen nojaava käsitys ihmisestä ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Haluan kantaa vastuuta tärkeiksi kokemistani asioista, joita ovat perhearvot, työllisyys, yrittäjyys, turvallisuus ja koulutus sekä heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien aseman parantaminen.

Koti on kaiken alku

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, jonka hyvinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Perheiden asema on valitettavalla tavalla heikentynyt, mikä tuo tullessaan lisää ongelmia, jos nykyisen kehityksen annetaan jatkua. Yhteiskunnan on pystyttävä takaamaan lapsille ja nuorille turvalliset lähtökohdat elämään.

Arvokas ja turvallinen vanhuus

Sivistysyhteiskunnan yksi tuntomerkki on se, miten se pitää huolta vanhemmista ihmisistä. Tavoitteena tulee olla, että jokainen voi elää vanhuutensa turvallisesti. Esimerkiksi eläkkeiden vähimmäistasosta ja hoivapalveluiden toimivuudesta ja ihmisläheisyydestä tulee huolehtia.

Nuoret -osa meitä

Nuoria pitää kuunnella ja heidän tarpeensa ottaa huomioon. Nuoret pitää saada mukaan myös yhteiskunnalliseen toimintaan. Nuorten selkeitä ja raikkaita ajatuksia kannattaa kuunnella. Jokaiselle löytyy se oikea paikka, kun heille vain annetaan mahdollisuus.

Yrittäjyys on asenne

Yrittäjyys tarkoittaa asennetta, jossa työn tekeminen koetaan mielekkääksi, oltiinpa sitten toisen töissä tai itse yrittäjinä. Tällainen asenne tulisi näkyä asenteissa läpi yhteiskunnan ja sen soisi näkyvän myös kouluissa. Yrittäjyys on tie hyvinvointiin sekä työn ja toimeentulon riittävyyteen.

Ympäristö on ystävämme

Ympäristö pitäisi käsittää laajemmin, koska ihmisellä on vastuu siitä. Ympäristöstä huolehtiminen ja sen suojelu eivät rajoitu pelkästään luonnontilaisen ympäristön suojeluun. Meillä on myös rakennettu ympäristömme ja kulttuurimaisemamme. Velvollisuutemme on säilyttää maapallo elinkelpoisena lapsillemme ja lapsenlapsillemme.

Yhteistyö on voimaa

Päätöksenteossa on tärkeintä taito tehdä yhteistyötä. Näin edistämme parhaiten maamme asioita. Päättäjien on perehdyttävä hyvin asioihin, jotta he kykenevät tekemään hyviä ratkaisuja. Kun teemme yhdessä ja luotamme toisiimme, syntyy sellaista jälkeä, johon kukaan meistä ei yksinään pystyisi.