Tosiasioiden tunnustaminen

Tosiasioiden tunnustaminen

Julkaistu Kalevassa 17.10.2018

Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Tätä presidentti J.K. Paasikiven tunnettua lausumaa on moniin tilanteisiin käytetty. Se on edelleenkin ajankohtainen. Tosiasioiden tunnustaminen ja realismi ovat erityisen tärkeitä politiikassa, yhteisten asioiden hoitamisessa ja päätöksenteossa. Usein se näyttää kuitenkin olevan vaikeaa. Vaikeaa on tosiasioiden tunnustaminen myös silloin, jos ei tunne tosiasioita, jotka pitäisi tunnustaa.

Valitettavaa on, että entistä suurempi rooli politiikassa on mielikuvilla. Niitä usein pyritään vahvistamaan tosiasioiden kustannuksella. Mielikuvan oikaisu on joskus miltei mahdotonta. Mielestäni on nykyisin myös turhan suuri rooli joidenkin puolueiden ohjelmien ja tavoitteiden muodostamisessa mainostoimistoilla. Mielikuvien vaikutus muokkaa myös poliitikkojen käyttäytymistä, jolloin tavoitteeksi tulee ns. irtopisteiden kerääminen.

Tosiasioiden merkitys on oleellinen politiikan ohella myös median toiminnassa. Sananvapaus on yksi luovuttamaton perusoikeutemme. Siihen liittyy kuitenkin hyvin kiinteästi vastuu. Vapaus ilman vastuuta ja omakohtaista vastuuntuntoa ei toimi oikein. Faktojen säästeliäs ja tarkoitushakuinen käyttö antaa asiasta toispuolisen kuvan. Tämä kuva alkaa usein elää omaa elämäänsä. Tästä on riittävän paljon esimerkkejä.

Yksi ajankohtainen asia on ollut työllisyys ja siitä keskustelu. On kummallista, että tässä keskustelussa on joiltakin tahoilta arveltu, että hallitus olisi muokannut työllisyystilastoja mieleisikseen. On syytä todeta, että Suomessa tämä ei ole mahdollista. Entisenä tilastoammattilaisena voin todeta, että Tilastokeskus tekee työllisyys- ja työttömyyslukunsa samoin kuin monet muut tilastot, täsmälleen EU:n tilastoviraston EUROSTATin ohjeiden mukaan. Suomi on tilastojen luotettavuudessa maailman kärkimaita. Tilastot tehdään samalla tavalla hallituksen poliittisesta väristä riippumatta. Tämä on myös yksi päätöksenteon kulmakivi.

Mielenkiintoinen asia on esimerkiksi, että vielä nykyäänkin työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkatilastot tuottaa hyvässä yhteisymmärryksessä EK keräämällä aineiston yrityksiltä eivätkä ammattiliitot kyseenalaista niiden luotettavuutta. Tässä tapauksessakaan faktoista ei kiistellä, tarvittavista johtopäätöksistä tilastojen perusteella voi olla eri mieltä.
Julkisessa keskustelussa ja vaihtoehtoisten medioiden keskellä menevät usein faktat ja mielipiteet sekaisin. On syytä meidän kaikkien muistaa amerikkalaisen senaattori Patrick Moynihanin kuuluisaksi tulleet sanat: ”Jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta ei oikeutta omiin faktoihin”.

Tapani Tölli