Kansanvallan puolesta

Kansanvallan puolesta

Julkaistu Forum24:ssä 2.2.2017

Vietämme itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuotta. Itsenäisyytemme syntyyn 1917 vaikutti ratkaisevalla tavalla eduskunta, joka aloitti toimintansa 1907 Suomen suuriruhtinaskunnassa. Ensimmäisenä maailmassa tuli sekä miehille että naisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä vaalikelpoisuus.

Eduskunta aloitti toimintansa määrätietoisesti. Tsaari kuitenkin hajotti eduskunnan useasti ja vaalikaudet jäivät siten lyhyiksi.

Vaiherikkaan vuoden 1917 marraskuun puolivälissä eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi Suomessa. Se otti myös sen vallan, joka oli kuulunut tsaarille, joka oli kukistunut jo maaliskuun vallankumouksessa. Uusi, bolsevikkivallankumous, oli juuri tapahtunut.

Eduskunnalle vastuullinen senaatti sai tehtäväkseen valmistella itsenäistymisen ja tästä esitys tehtiin 4.12. Ja eduskunta hyväksyi sen 6.12.

Eduskunnan työ vakiintui 1919, jolta on peräisin perustuslakimme pääosat. Kansanvallan periaate, parlamentarismin ydin on kirjattu lujasti: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” Vallan kolmijako selkiytyi: lainsäädäntövalta, hallitusvalta ja tuomiovalta. Suuri periaate oli laillisuusperiaate, näkemys siitä, että ”maa on lailla rakennettava”.

Uutta eduskuntataloa 1920-luvun lopussa, lama-aikana, alettiin rakentamaan. Siitä päätettiin tehdä graniittilinna, kansanvallan symboli. Edustajat vaihtuvat, mutta parlamentarismin ja kansanvallan tulee säilyä. Tässä tulevaisuudessakin kokoontuu maan korkeimman vallan haltija.

Tämä järjestelmä on toiminut hyvin myös kriisien ja sodan aikana. Se on hyvinvointiyhteiskuntamme syntymisen, säilymisen ja kehittymisen kulmakivi. Vaikka sitä välillä kritisoidaankin, kansainvälisesti vertailtuna se on parhaimpia.

Kansanvallan suurimpia uhkia olemme me itse. Se on osin jopa suurempi kuin ulkoinen uhka. Surullinen on julkisen keskustelun tapa ja taso maassamme. Asiallisen keskustelun aikaansaaminen on vaikeaa. Tämä keskustelukulttuurin muutos näkyy valitettavasti myös eduskunnan sisällä. Monilla ihmisillä on se käsitys, että asioista päätetään ja niihin vaikutetaan somessa.

Oma roolinsa on tässä neljännellä valtiomahdilla, medialla. Sillä on tärkeä tehtävä vallanpitäjien vahtikoirana, mutta se ei ole sama kuin rakkikoiran rooli. Kun yhä enemmän toimitaan verkossa, suuri ongelma on aika. Uutinen pitäisi saada ensimmäisenä ja näyttävästi. Tällöin faktat ja asiallisuus kärsivät.

Vaalikaamme kansanvaltaista järjestelmäämme yhdessä. Se on itsenäisyytemme yksi peruspilari. Tästä meillä on jokaisella vastuu.

Tapani Tölli