Kirjoitukset

Kaikella on aikansa

Julkaistu Forum24:ssä

Kirjoitan tätä 19.3. illalla. Ympyrä sulkeutuu. Tasan 16 vuotta sitten 19.3.2003 vahvistettiin silloisten eduskuntavaalien tulos ja minusta tuli kansanedustaja. Tänään aamulla oli tämän vaalikauden viimeinen täysistunto. Jäljellä ovat vielä valtiopäivien päättäjäiset 10.4.2019.

Monivaiheinen, rikas, välillä raskas, mutta opettava ajanjakso on takana. Olen kiitollinen monista asioista, monista ihmisistä, monien ihmisten tuesta ja yhteydenpidosta. Joihinkin asioihin olen voinut vaikuttaa, mutta tämä työ ei tule koskaan valmiiksi. Monista edustajakollegoista on puoluekannasta riippumatta tullut ystäviä, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja rakentavasti, vaikka olisi joistakin asioista eri mieltä. Eduskunnassa ei kukaan saa yksinään yhtään mitään aikaan. Kaikki päätökset edellyttävät yhteistyötä ja riittävää luottamusta.

Lue lisää

Vaalit tulossa

Julkaistu Kalevassa 20.2.2019

Kohta ovat eduskuntavaalit. Ennakkoäänestys alkaa jo kuuden viikon kuluttua. Omalta osaltani vaalit ovat nyt erilaiset, koska en ole enää ehdokkaana.

Vaalit ovat kansanvallan ydinasia. Perustuslakimme sanoo. ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Eduskunta on ollut korkeimman vallan haltija vuodesta 1917 lähtien, eikä mikään saa sen asemaa horjuttaa. Päätösvalta ei saa liukua someen, ei twitteriin, ei yleisönosastoihin eikä hetkellisiin mielenilmaisuihin. Niillä on kyllä oma asemansa. Päätösvalta on aina oltava niillä toimielimillä, joille päätösvalta ja vastuu kussakin asiassa on annettu.

Meillä on hyvä perustuslaki ja sen tulkinnassa on pidettävä tarkka huoli siitä, että ei myöskään oikeuden kaapu päällä tuoda politiikkaa mukaan perustuslain tulkintaan. Siitä on toisinaan, myös viime aikoina, ollut joitakin yrityksiä. Kansainvälisesti vertailtuna meidän päätöksentekojärjestelmämme on maailman parhaita.

Lue lisää

Tosiasioiden tunnustaminen

Julkaistu Kalevassa 17.10.2018

Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Tätä presidentti J.K. Paasikiven tunnettua lausumaa on moniin tilanteisiin käytetty. Se on edelleenkin ajankohtainen. Tosiasioiden tunnustaminen ja realismi ovat erityisen tärkeitä politiikassa, yhteisten asioiden hoitamisessa ja päätöksenteossa. Usein se näyttää kuitenkin olevan vaikeaa. Vaikeaa on tosiasioiden tunnustaminen myös silloin, jos ei tunne tosiasioita, jotka pitäisi tunnustaa.

Valitettavaa on, että entistä suurempi rooli politiikassa on mielikuvilla. Niitä usein pyritään vahvistamaan tosiasioiden kustannuksella. Mielikuvan oikaisu on joskus miltei mahdotonta. Mielestäni on nykyisin myös turhan suuri rooli joidenkin puolueiden ohjelmien ja tavoitteiden muodostamisessa mainostoimistoilla. Mielikuvien vaikutus muokkaa myös poliitikkojen käyttäytymistä, jolloin tavoitteeksi tulee ns. irtopisteiden kerääminen.

Lue lisää

Perustuslainmukaisuus ei ole mielipideasia

Julkaistu Kalevassa 13.6.2018

Viime aikoina on keskusteltu paljon ja kirjavasti perustuslaista, sen tulkinnasta sekä perustuslakivaliokunnan asemasta. Paine ja mielenkiinto perustuslakivaliokunnan työtä kohtaan on ollut mainittava.

Perustuslakivaliokunnan päätehtävä on antaa pyydettäessä lausunto lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
Perustuslakivaliokunnan harjoittama lainsäädännön ennakollinen valvonta on tärkein perustuslainmukaisuuden valvonnan muoto Suomessa. Valiokunnan toiminta yli 100 vuoden aikana on vakauttanut suomalaista yhteiskuntaa. Valiokunnan tulkinnat eivät ole, eivätkä ole olleet sidoksissa mihinkään hallituspohjaan tai eduskunnan poliittisiin voimasuhteisiin.

Tämän tästä nousee julkisuudessa esille perustuslakituomioistuin vaihtoehdoksi eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Tällöinhän perustuslaillisuuden arviointi muuttuisi jälkikäteiseksi eikä olisi muutenkaan Suomen kannalta hyvin toimiva.

Lue lisää

Onko meillä malttia vaurastua?

Julkaistu Forum24:ssä 27.4.2018

Viime viikkoina on eduskunnassa ja muuallakin keskusteltu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2020, ts. kehyksestä. Keskustelu on ollut osin värikästä ja kärjekästä. Vaalikauden viimeinen vuosi on alkanut ja se alkaa näkyä ilmapiirissä.

Talouden näkymät ovat nyt mielenkiintoiset. Erityisesti Pohjois-Suomen talouden kasvunäkymät ovat lupaavat ja monet kansantalouden kasvutekijät ovat täällä. Työpaikkojen määrä on jo nyt kasvanut merkittävästi.

Nyt on vähän samanlainen tilanne kuin yli 60 vuotta sitten, jolloin silloinen pääministeri Urho Kekkonen julkaisi pamfletin ”Onko maallamme malttia vaurastua”. Se oli vahva kannanotto taloudellisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Pamfletti sisälsi näkemyksen vahvasta investointiohjelmasta Pohjois-Suomeen, luonnonvarojen hyödyntämisen, panostuksen logistiikkaan ja koulutukseen sekä painopisteen kohdistamisen kulutuksesta investointeihin. Julkaisu oli myös vahva aluepoliittinen kannanotto.

Lue lisää