Kirjoitukset

Yhteisten asioiden hoitaminen

Julkaistu Kalevassa 31.5.2017

Politiikan sanotaan olevan yhteisten asioiden hoitamista. Tavoitteena on hyvä yhteiskunta ja paremmat elämisen edellytykset.

Elämme voimakasta murroksen aikaa ja se näkyy yhteisten asioiden hoitamisessa. Keskustelun ja toiminnan sävy on muuttunut kärjekkäämmäksi, pinnallisemmaksi ja kovemmaksi. Entistä tärkeämpää on nyt korostaa itsenäisyytemme juhlavuoden tunnusta, ”Yhdessä”.

Kun tulin mukaan yhteisten asioiden hoitamiseen, minua paljon kokeneempi henkilö antoi ohjeen ja muistisäännön. ”Muista näissä tehtävissä kolme kaupunkia: Ateena, Rooma ja Jerusalem”. Ihmettelin. Hän selitti.

Meidän sivistyksellinen perustamme on Ateenassa. Muista näissä tehtävissä sivistyksen merkitys ja myös, että sivistys on enemmän kuin koulutus ja pelkkä oppiarvo.

Lue lisää

Kansanvallan puolesta

Julkaistu Forum24:ssä 2.2.2017

Vietämme itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuotta. Itsenäisyytemme syntyyn 1917 vaikutti ratkaisevalla tavalla eduskunta, joka aloitti toimintansa 1907 Suomen suuriruhtinaskunnassa. Ensimmäisenä maailmassa tuli sekä miehille että naisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä vaalikelpoisuus.

Eduskunta aloitti toimintansa määrätietoisesti. Tsaari kuitenkin hajotti eduskunnan useasti ja vaalikaudet jäivät siten lyhyiksi.

Vaiherikkaan vuoden 1917 marraskuun puolivälissä eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi Suomessa. Se otti myös sen vallan, joka oli kuulunut tsaarille, joka oli kukistunut jo maaliskuun vallankumouksessa. Uusi, bolsevikkivallankumous, oli juuri tapahtunut.

Eduskunnalle vastuullinen senaatti sai tehtäväkseen valmistella itsenäistymisen ja tästä esitys tehtiin 4.12. Ja eduskunta hyväksyi sen 6.12.

Lue lisää

Sananvapaus ja vastuu

Julkaistu Kalevassa 25.1.2017

Olin joulukuussa Sananvapausseminaarissa Tukholmassa perustuslakivaliokunnan jäsenenä liittyen painovapausasetuksen 250-vuotisjuhlavuoteen. Painovapausasetus hyväksyttiin vuonna 1766 Ruotsi-Suomen valtiopäivillä Kokkolan kappalaisen Antti Chydeniuksen aloitteesta.

Sananvapaus on merkittävä ja luovuttamaton perustuslain turvaama perusoikeutemme. Julkisessa keskustelussa ja yllättävän monen toimittajan toiminnassa on jäänyt vähemmälle vapauteen liittyvä ydinasia, vastuu. Sananvapauden käyttö ilman vastuuta ja omakohtaista vastuuntuntoa vie kaaokseen. Siitä meillä on kyllin kansainvälisiäkin esimerkkejä. Meillä kaikilla on vastuu, niin poliitikoilla kuin toimittajilla. Pitäisi olla myös omakohtainen vastuuntunto.

Sananvapauden käyttöön liittyvä toinen perusasia on faktat. Faktojen säästeliäs ja tarkoitushakuinen käyttö antaa asiasta toispuolisen kuvan. Se alkaa usein elää omaa elämäänsä. Tästäkin on riittävästi esimerkkejä.

Lue lisää

Lapsiperheet nähtävä voimavarana

Julkaistu Kalevassa 21.9.2016

Viime aikoina on havahduttu huoleen syntyvyyden huomattavasta alentumisesta. Samalla on ollut esillä lapsiperheiden jaksaminen sekä taloudellisesti että muuten. Nykyisellä syntyvyyden tasolla väkilukumme vähenee ilman maahanmuuttoa.

Tilannetta kuvaa hyvin se, että ikäryhmittäin 65-69 -vuotiaita on nyt noin 380 000 ja esimerkiksi 5-9 -vuotiaiden määrä on vain noin 307 000. Yhteiskuntamme tulevaisuus on monin tavoin huolestuttava.

Kun sotien jälkeen vuosina 1945-1950 syntyivät suuret ikäluokat, väkilukumme oli selvästi alle neljä miljoonaa. Eniten syntyi lapsia vuonna 1947, lähes 110 000. Nyt väkilukumme on noin 5,5 miljoonaa ja syntyvyys on itsenäisyytemme ajan alhaisimmalla tasolla ja jäänee tänä vuonna alle 55 000.

Lue lisää

Onko kivijalka kunnossa?

Julkaistu Kalevassa 18.5.2016

Elämme talouden, politiikan, turvallisuuden, uudistusten ja arvojen murrosaikaa. Tämä heijastuu myös ihmisten käyttäytymiseen kärjistyneinä kannanottoina. Uutiset ovat usein negatiivisävyisiä ja ongelmiin painottuvia. Vähemmän uutisoidaan ongelmien ratkaisuista ja tulevaisuuden rakentamisesta.

Viime sunnuntaina kaatuneiden muistopäivänä, ajatuksiini tuli, minkälaisista vaikeuksista maamme nousi hyvinvointiyhteiskuntien kärkijoukkoon. Murros oli sodan jälkeen nykyistä kovempi, mutta usko parempaan tulevaisuuteen vahvempi. Saamme olla kiitollisia siitä, että sodan kokenut sukupolvi kasvatti lapset työn tekemiseen, vastuuseen ja paremman tulevaisuuden tavoittelemiseen. Jälleenrakentamisen aika talouskasvun näkökulmasta hakee vertaistaan.

Murrosvaiheessa suuri merkitys on sillä, että yhteiskunnan kivijalka-asiat ovat kunnossa ja kestävät. Niihin kuuluvat mm. kansanvaltainen päätöksentekojärjestelmämme, yhteinen vastuu, ihmisyys, oikeudenmukaisuus ja perusarvot. Niissä yhteiskunnissa, joissa kivijalka-asiat ovat murentuneet, myös hyvinvointi on romahtanut.

Lue lisää

Kommentoi