Kirjoitukset

Hallituksen taloustavoitteet toteutuvat

Julkaistu Kalevassa 7.2.2018

Tänä vuonna kaikki merkit ovat viitanneet siihen, että taloutemme kasvu jatkuu vahvana. Ennustelaitokset ovat nostaneet kasvuennusteitaan viime aikoina. Näyttää siltä, että luottamus tulevaisuuteen ja vahva tekemisen halu ovat elpyneet pitkän laman jälkeen.

Suomi on vahvasti vientiriippuvainen maa. Siksi on merkittävää, että kansainvälisestikin arvioituna poikkeuksellisen pitkän vientilaman jälkeen vienti kasvaa.

Työllisyysaste kasvaa nyt vahvimmin pohjoisessa Suomessa. Tosin työttömyys on edelleen ongelma. Kuitenkin monilla paikkakunnilla ja yrityksissä on työvoimapula, jopa niin, että se muodostuu kasvun hidasteeksi. Avoimia työpaikkoja ei ole vain suurissa keskuksissa vaan myös ns. maaseutupaikkakuntien yrityksissä. Tähän kohtaantumisongelmaan pitäisi pystyä yhteisesti vastaamaan.

Lue lisää

Graniittilinna

Julkaistu Kalevassa 4.10.2017

Eduskunta aloitti kuukausi sitten syyskautensa peruskorjatuissa tiloissa. Peruskorjaus oli ensimmäinen sen jälkeen, kun talo valmistui vuonna 1931. Talo on näyttävä ja juhlallinen graniittilinna, kansainvälisesti vertailtuna yksi maailman parhaimpia ja toimivimpia parlamenttirakennuksia.

Välillä on ollut myös arvostelua rakennuksen näyttävyydestä ja kalleudesta. On esitetty, että kansanedustajat ”aivan hyvin joutaisivat toimimaan arkisemmassa rakennuksessa”. Niin varmasti joutaisivatkin, mutta kyse ei olekaan siitä. On syytä todeta, miksi 90 vuotta sitten päätettiin tehdä näyttävä graniittilinna.

Kun eduskuntataloa rakennettiin, oli käsillä USA:n pörssiromahduksesta alkanut talouslama, pula-aika. Eduskuntatalo otti silloin melkoisen loven valtion budjetista.

Lue lisää

Yhteisten asioiden hoitaminen

Julkaistu Kalevassa 31.5.2017

Politiikan sanotaan olevan yhteisten asioiden hoitamista. Tavoitteena on hyvä yhteiskunta ja paremmat elämisen edellytykset.

Elämme voimakasta murroksen aikaa ja se näkyy yhteisten asioiden hoitamisessa. Keskustelun ja toiminnan sävy on muuttunut kärjekkäämmäksi, pinnallisemmaksi ja kovemmaksi. Entistä tärkeämpää on nyt korostaa itsenäisyytemme juhlavuoden tunnusta, ”Yhdessä”.

Kun tulin mukaan yhteisten asioiden hoitamiseen, minua paljon kokeneempi henkilö antoi ohjeen ja muistisäännön. ”Muista näissä tehtävissä kolme kaupunkia: Ateena, Rooma ja Jerusalem”. Ihmettelin. Hän selitti.

Meidän sivistyksellinen perustamme on Ateenassa. Muista näissä tehtävissä sivistyksen merkitys ja myös, että sivistys on enemmän kuin koulutus ja pelkkä oppiarvo.

Lue lisää

Kansanvallan puolesta

Julkaistu Forum24:ssä 2.2.2017

Vietämme itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuotta. Itsenäisyytemme syntyyn 1917 vaikutti ratkaisevalla tavalla eduskunta, joka aloitti toimintansa 1907 Suomen suuriruhtinaskunnassa. Ensimmäisenä maailmassa tuli sekä miehille että naisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä vaalikelpoisuus.

Eduskunta aloitti toimintansa määrätietoisesti. Tsaari kuitenkin hajotti eduskunnan useasti ja vaalikaudet jäivät siten lyhyiksi.

Vaiherikkaan vuoden 1917 marraskuun puolivälissä eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi Suomessa. Se otti myös sen vallan, joka oli kuulunut tsaarille, joka oli kukistunut jo maaliskuun vallankumouksessa. Uusi, bolsevikkivallankumous, oli juuri tapahtunut.

Eduskunnalle vastuullinen senaatti sai tehtäväkseen valmistella itsenäistymisen ja tästä esitys tehtiin 4.12. Ja eduskunta hyväksyi sen 6.12.

Lue lisää

Sananvapaus ja vastuu

Julkaistu Kalevassa 25.1.2017

Olin joulukuussa Sananvapausseminaarissa Tukholmassa perustuslakivaliokunnan jäsenenä liittyen painovapausasetuksen 250-vuotisjuhlavuoteen. Painovapausasetus hyväksyttiin vuonna 1766 Ruotsi-Suomen valtiopäivillä Kokkolan kappalaisen Antti Chydeniuksen aloitteesta.

Sananvapaus on merkittävä ja luovuttamaton perustuslain turvaama perusoikeutemme. Julkisessa keskustelussa ja yllättävän monen toimittajan toiminnassa on jäänyt vähemmälle vapauteen liittyvä ydinasia, vastuu. Sananvapauden käyttö ilman vastuuta ja omakohtaista vastuuntuntoa vie kaaokseen. Siitä meillä on kyllin kansainvälisiäkin esimerkkejä. Meillä kaikilla on vastuu, niin poliitikoilla kuin toimittajilla. Pitäisi olla myös omakohtainen vastuuntunto.

Sananvapauden käyttöön liittyvä toinen perusasia on faktat. Faktojen säästeliäs ja tarkoitushakuinen käyttö antaa asiasta toispuolisen kuvan. Se alkaa usein elää omaa elämäänsä. Tästäkin on riittävästi esimerkkejä.

Lue lisää