Työlainsäädännön mukainen minimipalkka

Työlainsäädännön mukainen minimipalkka

Aiheen kuvaus:
Suurimpia epäkohtia Suomessa on tällä hetkellä nuorisotyöttömyys. Yksi merkittävä syy tähän on se, ettei nuorilla, vasta valmistuneilla ole työkokemusta. Työnantaja haluaisi monessa tapauksessa auttaa nuorta palkkaamalla hänet lakisääteisellä minimipalkalla. Näin hän pääsisi oppimaan ja hankkimaan tätä tärkeää työkokemusta. Nuori olisi myös halukas ottamaan työn vastaan tällaisella minimipalkalla, mutta Suomen laki ja työmarkkinasäännöt eivät anna tähän mahdollisuutta. Olemmeko rakentaneet itse tämän ”pyydyksen”, josta ei näytä olevan ulospääsyä?

Taustatietoa:
Suomessa ei ole käytössä vähimmäispalkkaa lakiin kirjattuna minimipalkkana niin kuin se monissa muissa maissa ymmärretään, vaan täällä vähimmäispalkat määritellään työehtosopimuksissa jokaiselle alalle erikseen. Esimerkiksi talonmiehen työtä koskeva, täysin työkykyisen talonmiehen vähimmäispalkka 40 tunnin kokoaikatyöstä on 1238.33 €/kk (1.10.2009 alkaen).
Mikäli alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, vähimmäispalkkaa ei periaatteessa ole. Tosin kunnallisen, yleisen virka- ja työehtosopimuksen määrittelemä pienin kokopäivätyöstä maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 664,56 €/kk. Tätä voidaan maksaa ainoastaan toukokuun ja syyskuun välisenä aikana nuorille työntekijöille, joilta puuttuu ammattitutkinto tai ammattitaito.

Parannusehdotus:
Euroopan Unionin jäsenmaista kahdella kymmenellä on lakiin perustuva, yleissitova minimipalkka. Se puuttuu vain Suomelta, Ruotsilta ja Tanskalta. Suomeen olisi nyt korkea aika saada tämä laki. Meillä tulisi olla mahdollista sopia työntekijän kanssa, noudatetaanko alan TES:sta vai sovitaanko yhdessä , että noudatetaan työsopimuslakia. ( ei TES:ä, vaikka alalla olisikin voimassa oleva TES)

Kimmo KurkelaKimmo Kurkela
Toimitusjohtaja


Kommentoi