Paikallinen sopiminen on PK-yrityksen tie kasvaa ja työllistää

Paikallinen sopiminen on PK-yrityksen tie kasvaa ja työllistää

Risto HeikkiläEkonomistit ovat laajasti yksimielisiä siitä, että työllisyys- ja kasvusopimus ei pysty palauttamaan Suomen heikentynyttä kustannuskilpailukykyä. Suomi on reaalisilla työkustannuksilla mitattuna keskeisiä kilpailijamaita, kuten Ruotsia ja Saksaa, 10 – 20 % kalliimpi maa.

Yleinen palkkojen alentaminen ei ole mahdollinen. Näin ollen ainoaksi keinoksi kilpailukyvyn palauttamiseen ja sen ylläpitämiseen PK- sektorille tulevaisuudessa on palkanmuodostuksen kehittäminen siten, että se nykyistä paremmin noudattaa yritysten palkanmaksukykyä. Tämä taas ei onnistu muulla tavoin kuin lisäämällä mahdollisuuksia yrityskohtaiseen sopimiseen. Samaa puoltaa vahvasti myös työtehtävien muutokset ja työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden lisääminen. Näihin tekijöihin on yhä vaikeampi vastata ylhäältä annetuilla tiukoilla nykysäännöksillä.

Kilpailukyvyn, sekä työntekijöiden tarpeiden paremmin huomioon ottamiseksi työehtojen ja palkanmuodostuksen sopimusjärjestelmää tulisi muuttaa seuraavasti: Muutetaan työsopimuslakia ja työehtosopimuslakia siten, että niissä sallitaan yrityskohtaisesti sopien poiketa työehtosopimuksista. Oikeus sopimiseen koskisi sekä niitä yrityksiä, jotka noudattavat työehtosopimuksia ns. yleissitovuuden perusteella, että niitä yrityksiä, jotka noudattavat työehtosopimuksia työnantajaliittojen jäseninä normaalisitovina sopimuksina.

Muutos vastaisi Saksassa laajasti työehtosopimuspohjaisesti käytössä olevaa ns. avaamislausekejärjestelmää, eli paikallisesti voidaan sopia työehtosopimuksista poikkeavasti. Saksassa tosin yleissitovuuden laajuus on huomattavasti suppeampi kuin Suomessa. Ruotsissa työehtosopimusten kattavuus on palkansaajajärjestöjen aktiivisuuden seurauksena sinänsä korkea, mutta yleissitovuuden puuttuessa itse palkkaneuvottelut saatetaan käydä hyvinkin yksilöllisesti ja byrokraattisesti.

Voitaisiinko samaan lopputulokseen päästä työehtosopimuksia kehittämällä Saksan tapaan? Periaatteessa voitaisiin, mutta käytäntö on osoittanut, että Suomessa työehtosopimusteinen palkanmuodostuksen joustavuus on edennyt varsin hitaasti. Maallamme ei ole varaa odottaa, vaan joustomahdollisuudet on luotava nopeasti lainsäädännöllä.

Itse työsopimusten osalta puolestaan on selvitetty, että niissä on paljon väitettyjä vähemmän joustoja, ja niiltäkin osin kun joustoja on, ne ovat sovellettavissa erittäin mutkikkaiden oikeudellisten säännösten seurauksena. Työnantajan ja työntekijöiden on äärimmäisen vaikea ottaa selvää joustojen sisällöstä ja ulottavuudesta ilman oikeudellista riskiä. Joustomahdollisuuksien tulisi olla sellaisia, että ne toimivat myös käytännössä osapuolten oikeudet turvaavalla tavalla.

Risto Heikkilä
yrittäjäneuvos


Kommentoi