Lisätaakkaa pienyrittäjien harteille

Lisätaakkaa pienyrittäjien harteille

Aiheen kuvaus:
Rakennusalan yrityksille on viime vuonna tullut edelleen lisää byrokratiaa. Vuonna 2007 voimaan astuneen tilaajavastuulain lisäksi vuoden 2014 heinäkuussa voimaan tullut laki rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta sisältää paljon lisätaakkaa, jotka usein pieni, alkava yrityskin saa kannettavakseen. Tällaisia velvollisuuksia ovat mm. tilaajavastuulain edellyttämien dokumenttien tarkastaminen, urakka- ja työntekijätiejoen kuukausittaiset ilmoitukset verohallinnolle jne. Rakennusalalla erityisesti tilaajan asemassa toimivista yrittäjistä on nyt tehty ”poliiseja” ja tämä byrokratian hoitaminen sitoo nykyisin suhteettoman paljon resursseja. Eikä siinä kaikki. Laissa on määritelty tuntuvat laiminlyöntimaksut yritykselle tämän ”poliisi-tehtävän” puutteellisesta hoitamisesta, vaikka harmaan talouden ongelmia ei tämän yrityksen piirissä olisikaan. Tällaisen vastuun sälyttäminen myös alkavan yrityksen päälle on yksi uusi este yrittäjäksi ryhtymisessä ja uusien työpaikkojen syntymisessä.

Taustatietoa:
Harmaa talous on yhteinen ongelmamme. Tämän kautta menetetyt verotulot ovat suuret, joten asian korjaaminen vaatii toimenpiteitä. Päättäjien tulisi kuitenkin tiedostaa, minkä vaikutuksen viimeisen yhdeksän vuoden aikana asetetut harmaan talouden torjuntatoimet yrityksille aiheuttavat. Harmaan talouden torjuntaa ohjataan rakennusalalla mm. työturvallisuuslaissa, laissa veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä, tilaajavastuulaissa sekä rakentamiseen liittyvässä tiedonantovelvollisuudesta säädetyssä laissa. Erityisesti uusi aloittava yrittäjä on kohtuuttoman urakan edessä opetellessaan ja jalkauttaessaan käytäntöön em. lakien vaatimukset.

Parannusehdotus:
Yrityksien ”poliisitehtävät” tulisi siirtää viranomaisille. Tarpeellista on myös perusteellisesti selvittää harmaan talouden torjuntatoimien toimivuus ja vaikuttavuus rakennusalalla.

Hannu AholaHannu Ahola
Rakennusjohtaja


Kommentoi