Koulutus etääntyy työelämän tarpeista

Koulutus etääntyy työelämän tarpeista

Ongelman kuvaus:
Insinööritoimistoni on erikoistunut esijännitettyjen rakenteiden suunnitteluun. Meillä on halua ja tarvetta kasvattaa toimintaamme moninkertaiseksi, mutta vaikeimmaksi esteeksi on osoittautunut osaavan työvoiman saatavuus. Kokeneita suunnittelijoita eläköityy yhä kiihtyvällä vauhdilla, mutta rakennusinsinöörikoulutus ei sisällöllisesti vastaa suunnittelutoimistojen todelliseen tarpeeseen. Ongelma on koko rakennesuunnittelukenttää koskettava ja tilanne pahenee yhä nopeammin! Kysymyksessä ei ole vain resurssipula, vaan ongelma vaikuttaa ajan kanssa myös rakennuskantamme turvallisuuteen.

Tällä hetkellä valtaosa valmistuvista rakennusinsinööreistä voi toimia vain avustavissa tehtävissä, kuten puhtaaksipiirtäjinä ja toimistoapulaisina, koska koulutuksen vaatimustaso ei riitä varsinaisen tehtävän hoitamiseen.

Olemme yrittäneet eri suunnittelutoimistojen kanssa yhdessä hoitaa asiaa lähestymällä oppilaitosta. On kysytty ja perätty lujuuslaskentaosaamista valmistuvilta insinööreiltä, mutta vastaanotto on ollut tyly. Yliopettaja on sanonut: ”Minä määrään täällä opetuksen sisällöstä. Me keskitymme koulutuksessa siihen, että valmistuva insinööri hallitsee suunnitteluohjelmiston käytön … ohjelmiston, jolla ei ole mitään tekemistä tämän ongelman kanssa. Alan yrittäjät ovat ehdottaneet, että voisiko joku heistä tulla antamaan tuntiopettajana tätä osaa koulutuksesta, mutta heitä ei ole otettu vastaan.

Parannusehdotus:
Oppilaitosten valtionosuusjärjestelmää tulisi muuttaa niin, että oppilaitoksilla olisi pakko keskittyä valmistuvien määrän lisäksi myös opetuksen laatuun. Valmistuvilta tulisi edellyttää todellinen osaamiskoe. Toinen vaihtoehto on, että oppilaitokset antaisivat vain opetusta tiettyyn tasoon saakka ja työnantajat jatkaisivat opetusta antamalla työhön hakeutuvalle erikoistumiskoulutuksen oppisopimuskoulutuksen tapaan. Tällöin yrityksissä olisi sellaisia opettamiseen auktorisoituja tekijöitä, jotka voisivat antaa määrättyä opetusta vähintään kolminkertaisen määrän yli oman tarpeen. Tästä työstä tulisi yrityksen saada työajan menetystä vastaava korvaus.

Ari KorhonenAri Korhonen
Insinööritoimisto Laaturakenne Oy, toimitusjohtaja


Kommentoi