Kansalaismielipiteet

Tämä mielipidepalsta on suorakanava kansalaisilta päättäjille

Siirry kirjoituksiin

Perusajatus

Päättäjillä on suuri haaste edessä nostaa Suomi nousuun. Yhtenä esteenä on se, etteivät kansanedustajat uskalla tehdä rohkeita ja oikeita esityksiä, koska pelkäävät tulevansa ”teilatuksi” median ja kilpailijoiden taholta. Meidän, kansalaisten on tultava tässä apuun.
Toinen syy suorakanavalle on se, ettei kukaan tunne arkipäivän ongelmia niin hyvin kuin ihminen, joka on päivittäin tekemisissä tämän ongelman kanssa. Tarvitaan suorakanavaa, väylää ”kentältä” päätöksentekoon. Mikäli media tai muut poliittiset tahot ”ampuvat” kansalaismielipiteen alas, he sahaavat samalla omaa oksaansa.

Sanoista tekoihin

Suomen taloudellinen tilanne edellyttää kansainvälisen kilpailukyvyn parantamista, julkisten kustannusten karsimista byrokratiaa purkamalla, sekä saattamalla työn vastaanottaminen aina viisaammaksi vaihtoehdoksi kuin muut tuet ja sosiaaliedut. Esimerkiksi me yrittäjät joudumme päivittäin tilanteisiin, missä tähän törmäämme. Nostakaamme ”kissa pöydälle”, ei vain kritisoimalla nurjaa tilannetta vaan tekemällä myös rakentavia ehdotuksia perusteluineen.

Tapani Töllin lupaus

Olen saanut Tapani Tölliltä sitoumuksen: ”Vuorovaikutus kansalaisten ja päättäjien kesken on välttämätöntä. Vain näin voimme nopeasti ja tuloksellisesti nostaa Suomi uuteen nousuun. Tulen tekemään kaikkeni sen eteen, että tällä palstalla esiintyvät asiat saavat asiallisen käsittelyn valtakunnallisessa päätöksenteossa.”

Vetoomus

Tiedostan, että monilla kansalaisryhmillä, siis muillakin kuin yrittäjillä on näkemystä ja halua osallistua tähän keskusteluun, mutta pelkäävät: ”Osaanko ja rohkenenko”. Rohkaisen ja vakuutan, että jokaisen ”kantama korsi tähän kekoon” on tarpeellinen. Laadi lyhyt, mutta jämäkkä kuvaus asiastasi, sekä oma ratkaisuehdotuksesi. Lähetä se sähköpostiin: tapani.tolli@eduskunta.fi ja aiheeksi ”kansalaismielipide”, niin saadaan asia yhteiseen työstöön.

esa_kurkelaEsa Kurkela
Pientalojen rakentamisessa toimiva yrittäjä


Työlainsäädännön mukainen minimipalkka

Kimmo KurkelaSuurimpia epäkohtia Suomessa on tällä hetkellä nuorisotyöttömyys. Yksi merkittävä syy tähän on se, ettei nuorilla, vasta valmistuneilla ole työkokemusta. Työnantaja haluaisi monessa tapauksessa auttaa nuorta palkkaamalla hänet lakisääteisellä minimipalkalla.

Lue lisää

Lisätaakkaa pienyrittäjien harteille

Hannu AholaRakennusalan yrityksille on viime vuonna tullut edelleen lisää byrokratiaa. Vuonna 2007 voimaan astuneen tilaajavastuulain lisäksi vuoden 2014 heinäkuussa voimaan tullut laki rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta sisältää paljon lisätaakkaa, jotka usein pieni, alkava yrityskin saa kannettavakseen.

Lue lisää

Koulutus etääntyy työelämän tarpeista

Ari KorhonenInsinööritoimistoni on erikoistunut esijännitettyjen rakenteiden suunnitteluun. Meillä on halua ja tarvetta kasvattaa toimintaamme moninkertaiseksi, mutta vaikeimmaksi esteeksi on osoittautunut osaavan työvoiman saatavuus. Kokeneita suunnittelijoita eläköityy yhä kiihtyvällä vauhdilla, mutta rakennusinsinöörikoulutus ei sisällöllisesti vastaa suunnittelutoimistojen todelliseen tarpeeseen.

Lue lisää

Kotitalousvähennys, keino harmaan talouden poistamiseksi

Vesa KaskiHarmaan talouden poistaminen on yhteinen haasteemme. Tämän epäkohdan hoitamisessa on kotitalousvähennys osoittautunut tehokkaaksi keinoksi. Kaikenlainen kontrollointi ja poliisitoiminta herättää ihmisissä halun etsiä uusia keinoja ja porsaanreikiä, mutta positiivinen ratkaisumalli saa pysyvän muutoksen aikaiseksi.

Lue lisää