Eduskuntatyö

Eduskunnan kotisivuilta saat monipuolista tietoa eduskunnasta ja sen toiminnasta. Voit seurata eduskunnan toimintaa täysistuntojen suorassa verkkolähetyksessä, päiväjärjestyksestä sekä päivän kokousaikatauluista. Täysistuntojen seuraamisessa auttavat myös istumajärjestys, äänestystulokset sekä pöytäkirjat.

Ajantasaista tietoa käyttämistäni puheenvuoroista saat omilta eduskuntasivuiltani, joilta voit hakea tietoa myös muista valtiopäivätoimistani (aloitteista ja kysymyksistä).

Olen eduskunnassa perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja ja hallintovaliokunnan jäsen sekä varajäsenenä sosiaali-ja terveysvaliokunnassa ja tarkastusvaliokunnassa. Olen Keskustan eduskuntaryhmän jäsen.

Toimin hallinto- ja kuntaministerinä Kiviniemen hallituksessa 2010-2011.

Kansanedustajan työn ohella olen toiminut Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana, Paras-seurantaryhmässä Keskustan edustajana sekä Säteilyturvakeskuksen neuvottelukunnan jäsenenä ja mm. rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenenä.