Kolumni 7.2.2018: ”Hallituksen taloustavoitteet toteutuvat”

Kolumni 7.2.2018: ”Hallituksen taloustavoitteet toteutuvat”

Julkaistu Kalevassa 7.2.2018

Tänä vuonna kaikki merkit ovat viitanneet siihen, että taloutemme kasvu jatkuu vahvana. Ennustelaitokset ovat nostaneet kasvuennusteitaan viime aikoina. Näyttää siltä, että luottamus tulevaisuuteen ja vahva tekemisen halu ovat elpyneet pitkän laman jälkeen.

Suomi on vahvasti vientiriippuvainen maa. Siksi on merkittävää, että kansainvälisestikin arvioituna poikkeuksellisen pitkän vientilaman jälkeen vienti kasvaa.

Työllisyysaste kasvaa nyt vahvimmin pohjoisessa Suomessa. Tosin työttömyys on edelleen ongelma. Kuitenkin monilla paikkakunnilla ja yrityksissä on työvoimapula, jopa niin, että se muodostuu kasvun hidasteeksi. Avoimia työpaikkoja ei ole vain suurissa keskuksissa vaan myös ns. maaseutupaikkakuntien yrityksissä. Tähän kohtaantumisongelmaan pitäisi pystyä yhteisesti vastaamaan.

Sipilän hallitus on onnistunut hyvin, paljon yleistä ennakointia paremmin, keskeisimmässä tavoitteessaan. Julkisessa keskustelussa on jätetty syrjään ja unohdettu se, millaisessa tilanteessa hallitus aloitti keväällä 2015. Julkisen talouden tilanne oli karmaisevan huono, huonompi kuin julkisuudessa on puhuttu eikä taloudessa juuri näkynyt positiivisia merkkejä. Ennusteet eivät luvanneet kasvua. Valtiotalouden alijäämä oli paisuva ja sopeuttamistarve valtava ja kipeä. Oli pakko käynnistää määrätietoiset toimet tilanteen tervehdyttämiseksi. Käänne saatiin aikaan.

Tosin vielä vuosi sitten jotkut kasvuennusteet olivat vaatimattomat. Hallituksen tavoitteet 72 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi pidettiin monilla tahoilla utopistisena. Jo nyt kuitenkin työllisyysaste lähentelee 71 prosenttia.

Kunnossa oleva julkinen talous on hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi ja köyhän paras ystävä. Tämä oli vaarassa murtua. On vaikea tehdä valtion budjetissa ihmisten hyvinvoinnin kannalta riittäviä tulonsiirtoja, jos ei ole tuloja, mitä siirtää. Nyt valtion velkaantuminen saadaan taitettua tavoitteen mukaisesti ja julkinen talous on mahdollista saada tasapainoon. Surullista, että on tahoja, joille talouden kuntoon saaminen ei olekaan mieluinen asia poliittisista syistä.

Kasvu kuuluu kaikille. Nyt on tärkeää, että verotus ja sosiaaliturvajärjestelmä huomioi kaikki ihmiset oikeudenmukaisesti ja kannustavasti. Nyt on aika paneutua ihmisten ja alueiden välisen eriarvoistumisen hoitamiseen.

Juuri nyt on Pohjois-Suomen mahdollisuudet talouskasvuun hyvät ja monet talouskasvun potentiaaliset tekijät ovat juuri täällä. Monien toimialojen, kuten mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden, energiateollisuuden, kaivosteollisuuden, elintarviketeollisuuden, metalliteollisuuden, ICT:n mahdollisuudet ovat hyvät, puhumattakaan arktisen alueen tuomista mahdollisuuksista. Nyt on yhteisen toiminnan aika.

Tapani Tölli