Kolumni 21.9.2016: ”Lapsiperheet nähtävä voimavarana

Kolumni 21.9.2016: ”Lapsiperheet nähtävä voimavarana

Julkaistu Kalevassa 21.9.2016

Viime aikoina on havahduttu huoleen syntyvyyden huomattavasta alentumisesta. Samalla on ollut esillä lapsiperheiden jaksaminen sekä taloudellisesti että muuten. Nykyisellä syntyvyyden tasolla väkilukumme vähenee ilman maahanmuuttoa.

Tilannetta kuvaa hyvin se, että ikäryhmittäin 65-69 -vuotiaita on nyt noin 380 000 ja esimerkiksi 5-9 -vuotiaiden määrä on vain noin 307 000. Yhteiskuntamme tulevaisuus on monin tavoin huolestuttava.

Kun sotien jälkeen vuosina 1945-1950 syntyivät suuret ikäluokat, väkilukumme oli selvästi alle neljä miljoonaa. Eniten syntyi lapsia vuonna 1947, lähes 110 000. Nyt väkilukumme on noin 5,5 miljoonaa ja syntyvyys on itsenäisyytemme ajan alhaisimmalla tasolla ja jäänee tänä vuonna alle 55 000.

Suurten ikäluokkien syntymisen aika on ollut tulevaisuuteen vahvasti vaikuttava. Vaikka oli kova puute rahasta ja tavaroista, työn tekemisen tarve oli suuri ja usko tulevaisuuteen vahva. Lapsiperheet nähtiin voimavarana, mistä oli osoituksena lapsilisäjärjestelmän käynnistäminen vuonna 1948. Sitä ei käynnistetty siksi, että taloudessa olisi ollut jakovaraa tai ylijäämää vaan siksi, että lapsiperheet selviytyisivät ja taloudellinen hyvinvointi kasvaisi ja tulisi jakovaraa.

Nyt taloudellisesti vaikeimmassa asemassa on kaksi ryhmää: yhden tulonsaajan lapsiperheet ja toisaalta pienellä eläkkeellä elävät. Juuri nyt pitäisi tukea selviytymistä ja vahvistaa tulevaisuuden uskoa. Useinkaan ei huomata, että juuri yhden tulonsaajan lapsiperhe on merkittävä veronmaksaja. Nettotulot menevät kokonaisuudessaan elämisen perustarpeisiin. Niissä välillisten verojen osuus on merkittävä ja siten yhden tulonsaajan lapsiperheen maksamien verojen osuus perheen bruttotuloista on suuri. Tämän vuoksi tuloverotuksessa olisi lapsiperheiden erityisasema otettava huomioon.

Lapsiperheiden tilanteeseen liittyy oleellisesti vanhempainvapaa ja lastenhoito. On tärkeä, että vanhemmuuden kustannuksia voidaan tasata. Ihmettelen puheita kotihoidontukea ja lasten kotona tapahtuvaa hoitoa vastaan. Kotona tapahtuva hoito on oltava tasavertainen vaihtoehto. On tärkeä, että meillä on laadukasta yhteiskunnan tarjoamaa varhaiskasvatusta, mutta se ei poista kotihoidon ja vanhempien merkitystä.

Perheiden tukemisessa pitäisi enemmän kiinnittää huomiota myös perheiden eheyden ja avioliiton perustan vahvistamiseen. Liian moni avioliitto päättyy nykyisin eroon. Aina niistä kärsivät eniten lapset.

Perhe on yhteiskunnan perussolu. Jos perheet voivat hyvin, syntyy lapsiakin ja tulevaisuutemme on parempi.

Tapani Tölli


Kommentoi