Kolumni 20.2.2019: ”Vaalit tulossa”

Kolumni 20.2.2019: ”Vaalit tulossa”

Julkaistu Kalevassa

Kohta ovat eduskuntavaalit. Ennakkoäänestys alkaa jo kuuden viikon kuluttua. Omalta osaltani vaalit ovat nyt erilaiset, koska en ole enää ehdokkaana.

Vaalit ovat kansanvallan ydinasia. Perustuslakimme sanoo. ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Eduskunta on ollut korkeimman vallan haltija vuodesta 1917 lähtien, eikä mikään saa sen asemaa horjuttaa. Päätösvalta ei saa liukua someen, ei twitteriin, ei yleisönosastoihin eikä hetkellisiin mielenilmaisuihin. Niillä on kyllä oma asemansa. Päätösvalta on aina oltava niillä toimielimillä, joille päätösvalta ja vastuu kussakin asiassa on annettu.

Meillä on hyvä perustuslaki ja sen tulkinnassa on pidettävä tarkka huoli siitä, että ei myöskään oikeuden kaapu päällä tuoda politiikkaa mukaan perustuslain tulkintaan. Siitä on toisinaan, myös viime aikoina, ollut joitakin yrityksiä. Kansainvälisesti vertailtuna meidän päätöksentekojärjestelmämme on maailman parhaita.

Elämme murroksen aikaa. Arvot, turvallisuus, talous, päätöksenteko ja ympäristöasiat ovat murroksessa sekä kansainvälisesti että meillä. Päivänkohtaiset asiat ja mielialat muuttuvat nopeasti ja saattavat vahvasti kärjistyä. Mielikuvat ovat liian keskeisessä asemassa faktojen kustannuksella ja tässä median toiminnalla on surullisen suuri vaikutus.

Tämän murroksen keskellä on tärkeä, että yhteiskunnassamme ovat kivijalka-asiat kunnossa. Niihin kuuluvat perusarvot, kansanvaltainen päätöksentekojärjestelmämme, ihmisyys, lain kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja yhteinen vastuuntunto. Olisi tärkeä, että kaikilla puolueilla olisi myös aate- ja arvopohja. Jos mainostoimistot saavat niiden määrittelyssä suuren roolin, ollaan huteralla pohjalla. Yhteisten asioiden hoitaminen ja vastuunkanto eivät ole viihdettä.

Keskustassa politiikan ydin on ihminen. Lähtökohta on se, että elämä on lahja ja silloin siitä on pidettävä parempi huoli kuin autoista, osakkeista ja tavaroista. Tämä tarkoittaa elämää vauvasta vanhukseen ja myös jo syntymättömään lapseen. Tavoitteena on rakentaa yhteiskuntaa, jossa ihmisten elämän edellytykset ovat mahdollisimman hyvin turvatut.

Yhteisten asioiden hoitamiseen kuuluu luottamus. Ytimenä on äänestäjien luottamus, joka punnitaan vaaleissa. Luottamus on ydinasia myös vaikuttamisessa toimijoiden ja päättäjien kesken. Liian usein kysytään, voiko tuohon luottaa, kun aina pitää ensin kysyä hiljaa itseltään, voiko minuun ja toimintaani luottaa.

Yhteisen huolen aihe on ollut jo pitkään aleneva äänestysaktiivisuus. Sen korjautumisessa ja koko järjestelmämme turvaamisessa meillä kaikilla on yhteinen vastuu. Vaalipäivä on kansanvallan juhlapäivä.

Tapani Tölli